undefined

Wersja 9.15 powoli nabiera kształtów. Wprowadzimy w niej trochę ważnych zmian i zrównoważymy niektóre pojazdy. Zmiany te będą dotyczyć głównie czołgów premium, które znajdują się w grze najdłużej i odstają od swoich odpowiedników pod względem skuteczności.

Pojazdy premium: Większość zmian zostaje wprowadzona, aby zaktualizować czołgi dodane do gry dawno temu i dostosować je do warunków panujących obecnie w bitwach losowych. Poprawki mają na celu usprawnienie rozgrywki tymi pojazdami i zwiększenie satysfakcji graczy, bez jednoczesnej dużej zmiany stylu gry i wrażeń związanych z prowadzeniem tych pojazdów.


Czołgi japońskie: W japońskim drzewie technologicznym widać wyraźną tendencję dotyczącą popularności pojazdów. Zdecydowana większość graczy skupia się na średnich poziomach, od V do VI. Oprócz tego czołgi te wyróżniają się pod względem skuteczności na tle swoich odpowiedników z innych gałęzi. Aby rozwiązać ten problem zdecydowaliśmy się wprowadzić zmiany w ich charakterystykach, co powinno zrównoważyć możliwości bojowe czołgów ciężkich na VI poziomie. Jednocześnie czołgi poziomów III i IV ustępują nieco pod względem statystyk, więc wprowadzamy zmiany polepszające ich siłę ognia.

Aktualizacja 0.9.15 World of Tanks – szczegółowa lista zmian parametrów czołgów:

59-Patton
– Zwiększono maksymalną prędkość cofania z 16 km/h do 20 km/h,
– Zwiększono zasięg widzenia wieży 59-Patton z 370 m do 400 m,
– Skrócono czas celowania działa 90 mm Gun M41 dla wieży 59-Patton z 2,5 s do 2,3 s,
– Skrócono czas przeładowania działa 90 mm Gun M41 dla wieży 59-Patton z 7,6 s do 7,5 s,
– Zmniejszono rozrzut działa 90 mm Gun M41 z 0,38 do 0,36m na 100m.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Škoda T 40
– Zwiększono penetrację pocisku Vz. 39N OPG do działa 8,8 cm vz. 37N z 132mm do 145mm,
– Dodano dwa nowe rodzaje pocisków.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Achilles
– Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia Achilles IIC o 4%,
– Zwiększono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia Achilles IIC o 4%,
– Skrócono czas przeładowania działa OQF 17 – pdr AT Gun Mk. VII dla wieży Achilles Duck Bill z 4,6 s do 4,4 s,
– Zmniejszono rozrzut działa OQF 17 – pdr AT Gun Mk. VII z 0,33 do 0,32 m na 100m.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Challenger
– Zwiększono prędkość obrotu zawieszenia Challenger z 26 do 28°/s,
– Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia Challenger o 14%,
– Zmniejszono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia Challenger o 7%,
– Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia Avenger o 15%,
– Zmniejszono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia Avenger o 8%,
– Skrócono czas przeładowania działa OQF 17 – pdr AT Gun Mk. VII dla wieży Challenger z 4,5 s do 4,4 s,
– Zmniejszono rozrzut działa OQF 17 – pdr AT Gun Mk. VII z 0,34 do 0,32 m na 100m,
– Skrócono czas celowania działa OQF 17 – pdr AT Gun Mk. VII dla wieży Avenger z 1,7 s do 1,6 s,
– Skrócono czas przeładowania działa OQF 17 – pdr AT Gun Mk. VII dla wieży Avenger z 4,1 s do 3,9 s,
– Zmniejszono rozrzut działa OQF 17 – pdr AT Gun Mk. VII podczas obrotu wieży o 20%,
– Zmniejszono rozrzut działa OQF 17 – pdr AT Gun Mk. VII z 0,33 do 0,3 m.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A-32
– Zmniejszono rozrzut działa 76 mm L-10U z 0,53 do 0,44 m na 100m,
– Zwiększono penetrację pocisku premium z 66 do 98 mm,
– Dodano trzy rodzaje pocisków: UBR-354KA, UBR-354KB, UOF-354K,
– Usunięto pocisk: BP-350A.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

T-54 ltwt.
– Zwiększono czas przeładowania działa 100 mm D-10T dla wieży T-54 ltwt. z 7,6 s do 8,2 s,
– Skrócono czas celowania działa 100 mm D-10T mod. 1945r. dla wieży T-54 ltwt. z 2,2 s do 2,1 s,
– Zwiększono czas przeładowania działa 100 mm D-10T mod. 1945 r. dla wieży T-54 ltwt. z 7,5 s do 8,3 s.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

T-22 medium
– Zmniejszono prędkość obrotu zawieszenia T-22 med. z 54 do 40°/s,
– Zwiększono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia T-22 med. o 50%,
– Zwiększono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia T-22 med. o 50%,
– Zmniejszono opór zawieszenia T-22 med. na twardym gruncie o 50%,
– Zmniejszono opór zawieszenia T-22 med. na średnio miękkim gruncie o 43%,
– Zmniejszono opór zawieszenia T-22 med. na miękkim gruncie o 33%,
– Zwiększono czas celowania działa 100 mm D-54TS dla wieży T-22 med. z 1,9 s do 2,4 s,
– Zwiększono czas przeładowania działa 100 mm D-54TS dla wieży T-22 med. z 7,5 s do 8,1 s,
– Zwiększono rozrzut działa 100 mm D-54TS podczas obrotu wieży o 50%,
– Zwiększono rozrzut działa 100 mm D-54TS z 0,33 do 0,38 m na 100m,
– Zmniejszono prędkość obrotu wieży T-22 med. z 48 °/s do 30 °/s.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pz.Kpfw. V / IV (+ Alpha)
– Zmniejszono koszt kamuflażu o 17%,
– Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia Pz.Kpfw. V/IV o 33%,
– Zmniejszono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia Pz.Kpfw. V/IV o 11%,
– Zwiększono zasięg widzenia wieży Pz.Kpfw. V/IV z 350 m do 365 m,
– Skrócono czas celowania działa 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 dla wieży Pz.Kpfw. V/IV z 2,3 s do 2,0 s,
– Współczynnik rozrzutu działa 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 po strzale zmniejszony o 12%,
– Zmniejszono rozrzut działa 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 z 0,39 do 0,37 m na 100m,
– Zwiększono prędkość obrotu wieży Pz.Kpfw. V/IV z 30 °/s do 44 °/s,
– Zwiększono liczbę punktów wytrzymałości czołgu z 820 do 520,
– Zmieniono poziom czołgu z VI na V,
– Zmieniono poziom zawieszenia Pz.Kpfw. V/IV z VI na V,
– Zmieniono poziom wieży Pz.Kpfw. V/IV z IV na V.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Kanonenjagdpanzer
– Zwiększono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia Kanonenjagdpanzer o 20%,
– Zwiększono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia Kanonenjagdpanzer o 20%,
– Skrócono czas celowania działa 90 mm Rheinmetall DM1 z 2,0 do 1,8 s,
– Zwiększono penetrację pocisku DM13A1 do działa 90 mm Rheinmetall DM1 z 212mm do 238mm,
– Dodano pociski DM502,
– Dodano pociski M431.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

M56 Scorpion
– Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia M56 Scorpion o 12%,
– Zmniejszono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia M56 Scorpion o 12%,
– Zwiększono maksymalną prędkość cofania z 12 km/h do 17 km/h,
– Skrócono czas celowania działa 90 mm Gun M54 dla wieży M56 Scorpion z 2,0 do 1,9 s,
– Zmniejszono rozrzut działa 90 mm Gun M54 w czasie ruchu o 29%.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

T95E2
– Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia T95E2 o 36%,
– Zmniejszono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia T95E2 o 36%,
– Zwiększono zasięg widzenia wieży T95E2 z 390 m do 400 m,
– Zwiększono prędkość obrotu wieży T95E2 z 32 do 44°/s.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

T95E6
– Zmniejszono opór zawieszenia T95E6 na twardym gruncie o 22%,
– Zmniejszono opór zawieszenia T95E6 na średnio miękkim gruncie o 20%,
– Zmniejszono opór zawieszenia T95E6 na miękkim gruncie o 10%,
– Skrócono czas celowania działa 120 mm Gun T123E6 dla wieży T95E6 z 2,3 do 2,0 s,
– Zmniejszono rozrzut działa 120 mm Gun T123E6 z 0,4 do 0,38 m na 100m.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Type 91 Heavy
– Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia Dai – chi Osaka Sensha o 15%,
– Zmniejszono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia Dai – chi Osaka Sensha o 15%,
– Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia Type 91 Heavy o 17%,
– Zmniejszono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia Type 91 Heavy o 17%,
– Zmniejszono czas przeładowania działa 47 mm Gun Type 1 dla wieży Type 91 Heavy z 2,2 s do 2,1 s,
– Skrócono czas celowania działa 7 cm Gun Type 94 dla wieży Type 91 Heavy z 2,8 do 2,6 s,
– Zmniejszono czas przeładowania działa 7 cm Gun Type 94 dla wieży Type 91 Heavy z 4,2 do 4,0 s,
– Zmniejszono rozrzut działa 7 cm Gun Type 94 z 0,52 do 0,48 m.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Type 95 Heavy
– Skrócono czas celowania działa 7 cm Gun Type 94 dla wieży Type 95 z 2,9 do 2,3 s,
– Skrócono czas celowania działa 7,5 cm Tank Gun Type 99 dla wieży Type 95 z 2,5 do 2,3 s,
– Zmniejszono czas przeładowania działa 7,5 cm Tank Gun Type 99 dla wieży Type 95 z 3,4 do 3,3 s,
– Zmniejszono rozrzut działa 7.5 cm Tank Gun Type 99 podczas obrotu wieży o 29%,
– Zwiększono liczbę punktów wytrzymałości czołgu z 430 do 440.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O-I Experimental
– Zmniejszono prędkość obrotu zawieszenia O-I Experimental z 22 do 20°/s,
– Zwiększono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia O-I Experimental o 9%,
– Zmniejszono prędkość obrotu zawieszenia O-I Experimental Kai z 24 do 22°/s,
– Zwiększono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia O-I Experimental Kai o 10%,
– Wydłużono czas celowania działa 10 cm Cannon Type 14 dla wieży O-I Experimental z 2,6 s do 2,8 s,
– Wydłużono czas przeładowania działa 10 cm Cannon Type 14 dla wieży O-I Experimental z 9,7 do 10,0 s,
– Wydłużono czas celowania działa 12 cm Short Barrel Gun dla wieży O-I Experimental z 2,6 do 2,9 s,
– Wydłużono czas przeładowania działa 12 cm Short Barrel Gun dla wieży O-I Experimental z 9,6 do 10,5 s,
– Zwiększono rozrzut działa 12 cm Short Barrel Gun podczas obrotu wieży o 29%,
– Wydłużono czas przeładowania działa 7,5 cm Tank Gun Type 3 dla wieży O-I Experimental z 3,5 do 3,6 s,
– Zwiększono rozrzut działa 7,5 cm Tank Gun Type 3 podczas obrotu wieży o 17%,
– Wydłużono czas celowania działa 7,5 cm Tank Gun Type 5 dla wieży O-I Experimental z 2,2 do 2,3 s,
– Wydłużono czas przeładowania działa 7,5 cm Tank Gun Type 5 dla wieży O-I Experimental z 3,6 do 3,7 s,
– Zwiększono rozrzut działa 7,5 cm Tank Gun Type 5 podczas obrotu wieży o 20%,
– Zmniejszono prędkość obrotu wieży O-I Experimental z 26 do 22°/s.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O-I
– Zmniejszono prędkość obrotu zawieszenia O-I z 20 do 16°/s,
– Zmniejszono prędkość obrotu zawieszenia O-I Kai z 22 do 18°/s,
– Zwiększono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia O-I Kai o 11%,
– Zwiększono rozrzut działa podczas obrotu dla zawieszenia O-I Kai o 22%,
– Zwiększono czas przeładowania działa 10 cm Cannon Type 92 dla wieży O-I z 11,1 do 12,0 s,
– Zwiększono rozrzut działa 10 cm Cannon Type 92 podczas obrotu wieży o 14%,
– Zwiększono czas przeładowania działa 15 cm Howitzer Type 96 dla wieży O-I z 25 do 26 s,
– Zwiększono rozrzut działa 15 cm Howitzer Type 96 podczas obrotu wieży o 12%,
– Zmniejszono prędkość obrotu wieży O-I z 20 °/s do 18 °/s,
– Zmniejszono liczbę punktów wytrzymałości czołgu z 970 do 950.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Heavy Tank No. VI
– Zwiększono penetrację pocisku Pzgr 39 do działa 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 z 132 mm do 145 mm,
– Dodano dwa rodzaje pocisków: Pzgr. 40 oraz Sprgr.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

STA-2
– Zwiększono czas przeładowania działa 90 mm Rifled Gun dla wieży STA-2 z 7,1 do 7,5 s,
– Współczynnik rozrzutu działa 90 mm Rifled Gun po strzale zmniejszony o 14%,
– Zwiększono penetrację pocisku M318A1 do działa 90 mm Rifled Gun z 185,9 do 212 mm,
– Dodano dwa rodzaje pocisków: M71 oraz Type 70

Źródło informacji: RYKOSZET.INFO