undefined

Usuwa (pomija przy włączaniu) filmowe intro gry, aby rozpocząć trochę szybciej.

Instalacja: Rozpakuj plik w folderze głównym gry (nadpisać wszystkie pliki).

Pobierz plik: Serwer 1 (Host1GB.net.pl)