undefined

Instalacja:

Foldery "gui" i "scripts" wstawić do: "World of Tanks/res_mods/0.9.14/"

Pobierz plik: Serwer 1 (Host1GB.net.pl)